Anne Sütünün Çocuk Sağlığına Etkileri

Anne Sütünün Çocuk Sağlığına Etkileri

08/10/2019

1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla bugün emzirmenin bebek üzerindeki faydalarından bahsedelim.

Anne sütünün ve emzirmenin; hem bebek hem de anne için başta beslenme olmak üzere, sağlık, bağışıklık, gelişimsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden pek çok yararı vardır.

Anne sütünün, yeni doğan için en iyi beslenme şekli olduğu kanıtlanmıştır.

Anne sütünün çocukların davranışsal, bilişsel etkileri üzerine yapılmış bazı çalışmalara göz atalım.

  • Yapılan bir çalışmada, özellikle 2 aydan daha az anne sütü alanlarda “iştahsızlık”, 24 aydan daha fazla anne sütü alanlarda ise “aşırı yeme” anlamlı olarak daha fazla görülmüştür.
  • Bir vaka-kontrol çalışmasında; anne sütü alan bebeklerin mama alanlara göre psikomotor gelişimlerinin anlamlı şekilde daha iyi olduğu bulunmuştur.
  • Bir çalışmada anne sütü alma yüzdesi ile toplam beyin hacmi ve beyaz madde hacmi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Bu veriler anne sütünün zeka ve beyin gelişiminde faydalı etkisi olduğunu desteklemektedir.
  • Bir araştırmada Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan yaşları 6-11 arasında 74 erkek çocuğun, kontrol grubuna göre anne sütü alış süresi istatistiksel olarak anlamlı oranda daha kısa bulunmuştur.
  • Toplam 13889 vaka ile yapılan bir kohort çalışmasında, 3 ay ve daha az anne sütü alan çocukların; hiperaktivite puanları yüksek, olumlu sosyal davranış puanları düşük bulunmuştur.
  • Bir vaka-kontrol çalışmasında yetersiz anne sütü alımıyla otizm riskindeki artışın ilişkili olduğu görülmüştür. Ancak bu çocuklar sorunlu oldukları için de emzirme süresi kısa sürmüş olabilir. İzlem çalışmaları konuya daha fazla ışık tutacaktır.
  • 5-15 yaş arasındaki astım tanılı çocuklarda, yalnızca anne sütü ile beslenmenin altı aya tamamlanmasının, inek sütüne başlama yaşının geciktirilmesinin, 5-15 yaşları arasında ortaya çıkan astım riskinin azaltılması açısından önemli olduğu belirlenmiştir.
  • Retrospektif kohort bir araştırmada 6841 kişi ile çalışılmıştır. Sonuçta, hiç anne sütü almamak ya da 2 haftadan az anne sütü almak, şizofreni riskinin artmasıyla ilişkili bulunmuştur.

Anne sütü, bebeklerin ve çocukların kısa ve uzun dönemde pek çok hastalığa karşı koruyucu tüm temel besin ve biyoaktif elementleri içermektedir.

Anne sütü ile beslenmek yaşamın başlangıcındaki önemli bir fırsattır. Bir yaşından sonra da anne sütü ile beslenmek çocuğun ruhsal ve fiziksel sağlığına önemli katkılar yapmaktadır.